Inženýring - Charakteristika

Zajišťujeme následující činnosti:

 • inženýrskou a poradenskou činnost ve stavebnictví
 • projektovou dokumentaci staveb
 • výkon odborného dozoru na stavbách
 • zastoupení na veřejnoprávních řízeních
 • vytipování vhodného pozemku nebo objektu v lokalitě vyznačené objednatelem pro vybudování základnové stanice
 • vypracování akviziční zprávy
 • zjištění majitele a projednání nájemní smlouvy se zajištěním všech legislativních věcí spojených s pronájmem či prodejem objektu
 • vypracování projektu pro stavební řízení
 • vypracování prováděcího projektu
 • zabezpečení potřebných povolení souvisejících s výstavbou
 • získání rozhodnutí a povolení stavebního úřadu před připravováním stavby
 • po ukončení výstavby získání povolení pro zkušební provoz, zajištění kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním stavby
 • koordinace při měrění elektromagnetického pozadí