O nás (o firmě)

Historie firmy

Společnost REALISTAV s.r.o., České Budějovice, byla založena v roce 1994. Vznikla jako standardní stavební společnost, která se v poměrně krátkém časovém horizontu na základě zájmu zákazníků začala orientovat i na další podnikatelské činnosti. Pracovníci společnosti mají praxi získanou v telekomunikačních a stavebních firmách. Mají zkušenosti v oboru investorsko-inženýrské, projekční a stavebně-montážní činnosti. Některé specializované činnosti jsou zajišťovány už od doby vzniku společnosti prostřednictvím stabilních spolehlivých subdodavatelských firem (montážní práce ve výškách, výroba konstrukcí, zinkování, specialisté, některá řemesla a podobně).

V současné době má společnost sídlo: U Výstaviště 749/30, České Budějovice 2, PSČ 370 05.

Služby a činnosti společnosti

  1. Stavební činnost – společnost průběžně zajišťuje stavební práce a dodávky charakteru nové výstavby, rekonstrukcí, modernizací i oprav. Provádíme i zateplování panelových domů. Touto činností zabezpečujeme stavby jak malého rozsahu, tak i akce rozsahem větší. Stavební a montážní činnost je podpořena vlastním parkem dopravy a mechanizace, takže naše společnost je v této oblasti soběstačná (nezávislá na subdodávkách).
  2. Inženýring - pracovníci společnosti se zabývá projekční činností v oblasti investiční výstavby. V přípravě staveb v různých lokalitách spolupracujeme s fyzickými i právnickými osobami, zabývajícími se projekční, inženýrskou a investorskou činností.
  3. Telekomunikace - společnost zabezpečuje (už od doby svého vzniku) přípravu, projekci a výstavbu telekomunikačních staveb jak telefonních sítí pro O2 Czech Republic a.s., tak telekomunikačních staveb ostatních jako je výstavba stožárů a stavební připravenost pro telekomunikační technologie, případně i její montáž (především pro T-Mobile Czech Republic, a.s., Praha, České Radiokomunikace Praha, pro ostatní operátory v případech, kdy se jedná o sdílení apod.).
  4. Elektro - provádíme slaboproudé i silnoproudé rozvody včetně zabezpečovací (EZS) i požární signalizace (EPS), kamerových systémů a ovládání technologických procesů. Zajišťujeme jak dodávky, tak montáže a servis v této oblasti ať už charakteru nové výstavby rekonstrukcí, modernizací nebo oprav a to včetně návrhů. U realizovaných akcí provádíme v případě zájmu zákazníka i servis při jejich provozu

V průběhu roku 2001 jsme získali certifikát systému řízení jakosti a v roce 2003 jsme absolvovali recertifikaci dle EN ISO 9001:2001, následně jsme zavedli systém environmentálního managementu. dle EN ISO 14001.