Telekomunikace - Charakteristika

Budování mobilních sítí

Společnost REALISTAV s.r.o. Vám v této oblasti dokáže zajistit kompletní dodávku základnových stanic na klíč. Vlastními silami realizujeme všechny činnosti, které jsou potřebné k vybudování kompletní nové základnové stanice GSM. Realizujeme také rozšíření stávajících základnových stanic dle požadavku investora.

Údržba staveb GSM

Již od roku 2002 na základě smlouvy o dílo firma REALISTAV s.r.o provádí pravidelnou údržbu staveb GSM sítě T – Mobile pro společnost T – Mobile Czech Republic a.s.

Naše firma má proškolený tým pracovníků, kteří zpracují požadavky investora ve velice krátkém časovém období. Dle požadavků investora spolupracujeme při plnění závazků s předem určenými firmami, které se podílí na realizaci díla.

Co nabízíme:

  • kontrola a revize zařízení infrastruktury základnových stanic, které jsou prováděny v rozsahu podle platných zákonů a vyhlášek platných v České republice
  • preventivní kontrola konstrukce – nátěry
  • údržba anténní plošiny, konstrukce a držáků na budovách
  • drobné opravy v rámci údržby
  • revize elektroinstalace
  • údržba komunikace, plochy, plotů a obslužného zařízení
  • kompletní zpracování dokumentace jak v papírové tak elektronické podobě včetně fotodokumentace provedeného díla
  • předání kompletního díla v určeném termínu investorem
  • zpracování cenové nabídky a na základě objednávky realizace díla