Elektro - Charakteristika

Projekce

Jsem schopni Vám nabídnout projekční práce v oblastech:

  • domovní elektroinstalace
  • průmyslová elektroinstalace
  • systémů zabezpečovacího zařízení pro ochranu osob a majetku
  • přístupové systémy
  • telefonní pobočkové ústředny
  • systémy strukturované kabeláže

Poskytujeme technickou pomoc už v průběhu přípravných prací k projektu. Nabízíme zastupování klienta při stavebních, územních a dalších řízeních.

Montáže

Elektroinstalace

Nové instalace jsou prováděny v souladu se současnými trendy designu domácnosti. Zpracování elektroinstalace podřídíme přáním zákazníka.

Provádíme nejen nové instalace, ale zaobíráme se i rekonstrukcí stávajících rozvodů a to zejména v dříve vystavěných panelových a činžovních domech. Rekonstrukcí domácí elektroinstalace se rozumí oprava, případně výměna elektroinstalačního zařízení (zásuvky, spínače) a rozvodů.

Provádíme instalace elektrického zařízení a systémů MaR v průmyslových odvětvích. Zrealizovali jsme modernizaci několika čističek odpadních vod a vodohospodářských děl. Realizovali jsme zde jak elektroinstalace stavební tak i motorové.

Poskytujeme ucelené zázemí pro technologickou instalaci od snímačů až po kompenzaci jalového výkonu.

EZS

Provádíme montáže zabezpečovacích systémů pro domácí i průmyslové použití. Pro každou zakázku vybereme nejvhodnější a pro danou aplikaci nejefektivnější systém. Před každým návrhem zabezpečovacího systému pečlivě zjišťujeme způsob použití. Na tomto základě připravujeme optimální systém s využitím všech jeho parametrů. Podle typu zabezpečení (počet chráněných zón, počet uživatelů) připravíme systém navržený pro konkrétní zakázku. Pokud si bude investor přát budoucí rozšíření, můžeme již při instalaci systému s tímto počítat a tím ulehčit budoucí rozšíření (připravená kabeláž, volné zóny v systému).

V dnešní době již není EZS pouze systémem chránícím domov před zloději. Systém EZS je možné využít i k ochraně objektu před požárem, zaplavením, plynem. Také nám může pomoci i při dálkovém ovládání domácích spotřebičů (zapněte si kotel na chalupě již před vaším příjezdem).

CCTV

Provádíme montáže kamerových systémů od domácího použití (jedna či dvě kamery) až po rozsáhlé systémy dohledu nad průmyslovými objekty. Instalujeme jak kamerové systémy analogové, tak i digitální. S úspěchem se dnes využívá rozšíření počítačové sítě o digitální kamery IP. Záznam je prováděn na jednom k tomu určeném počítači a prohlížení obrazu z kamer je možné povolit pouze konkrétním osobám na jejich lokálním PC. V případě připojení systému do sítě internet může probíhat dohled třeba i z druhé strany zeměkoule. Inteligentní systémy umí vyhodnotit i pohyb ve sledovaném prostoru a při napojení na EZS vyhlásit poplach. Samozřejmostí u digitálních systémů je možnost odeslat fotografie narušitele elektronickou cestou a tak zabránit zcizení záznamu z napadeného objektu.